Logo

Projektowanie

Wykonujemy projekty terenów zieleni, rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury (ogrody deszczowe, uklady wodne), ścieżek przyrodniczych i rozwiązań zwiększających odporność przyrody na zmiany klimatu i utratę bioróżnorodności.

Wykonawstwo

Niestandardowe rozwiązania proekologiczne, jak budowa ogrodów deszczowych i tworzenie zindywidualizowanych ścieżek edukacyjnych dostosowanych do miejsca, charakteru terenu, problemów lokalnych ekostystemów i występujących miejscowo gatunków, także w ramach działań partycypacyjnych i warsztatowych.

Edukacja ekologiczna

Od 10 lat zajmujemy się edukacją poprzez warsztaty praktyczne o zagpospodarowaniu wód opadowych, cyklu wodnym oraz skutków zmian klimatu na różnorodność biologiczną. Cenimy sobie podejście niestandardowe i efekty trwałe warsztatów w postaci arażancji miniogrodów tematycznych.

Konsultacje

Konsultujemy rozwiązania z zakresu biotechnologii ekologicznych, wdrożeń błękitno-zielonej infrastruktury, zwiększania świadomości przyrodniczej i wprowadzania rozwiązań dla poprawy jakości środowiska (zwłaszcza miejskiego) a także projekty wykonawcze zieleni dostosowane do warunków lokalnych.

Pracowaliśmy dla

Kontakt

Deer Garden. Ogrody Naturalnie. Mariusz Urbaniak
Smolice 59b, 95-010 Smolice
NIP: 728-249-99-70
REGON: 101849036
tel.: 662-213-376
e-mail: deergarden@ogrody-naturalnie.pl